Onze inzet voor de planeet en de samenleving omvat óók samenwerkingsverbanden met stichtingen zoals Girona Est. Deze heeft tot doel de oostelijke wijken van Girona te steunen, die - historisch gezien - onzichtbaar waren in vergelijking met de rest van de stad.

Ze richten zich vooral op de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners, met name de jongsten, door middel van sportieve, culturele, educatieve en sociale initiatieven. Om zo gelijke kansen te waarborgen.

Waarom Girona Est?

Wij werken samen met de Stichting Girona Est om deze wijk te steunen. En de omstandigheden te verbeteren in dit deel van de stad. Daar waar zich de grootste groepen van sociale uitsluiting in de regio bevinden; met een hoge werkloosheid, een hoog niveau van informele economie, een laag inkomen en een hoog percentage schoolverlaters.

Sportschool Girona Est

Dit is een duidelijk voorbeeld van de rol die de stichting speelt voor de buurt en haar jongeren. Deze school besteedt door middel van sport aandacht aan aspecten die in verband staan met waarden, gelijkheid en teamwork.

"Weten hoe je moet winnen, hoe je moet verliezen, hoe je conflicten moet oplossen, hoe je plek kunt creëren voor relaties tussen jongens en meisjes uit verschillende buurten [...]. Het gaat erom de sociaal-educatieve sport als middel tot preventie en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen."

Zorgen voor een gelijkwaardige toekomst

De meerderheid van de bevolking in deze wijk is vastbesloten er te blijven wonen en hun levensomstandigheden te verbeteren. Het schoolbezoek neemt geleidelijk toe: dit impliceert een grotere medeverantwoordelijkheid van de mensen in de buurt.

Wil je meer lezen over onze inzet voor de planeet en voor de samenleving? Ontdek Kave Cares.

22 maart 2021 16:00
Laden...