Mid Season Sale | Fins a -45% | Comprar

Condicions generals

Objete

Aquestes condicions generals regulen la compra electrònica que el comprador interessat (en endavant, el "usuari") faci a través de la pàgina web www.kavehome.com (en endavant, el "portal"), i quedaran incorporades al seu contracte de compra (en endavant, el "contracte") en prémer el botó de "Finalitzar compra" al final del procés de compra, quedant obligat des d'aquest moment al compliment de l'estipulat en les mateixes.

El portal és titularitat de Kave Home SL, amb domicili a Sils (17410), C / Tallers, 14, amb CIF número B-55.159.271, i inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Tom 2910, Foli 92, Full GI 54360 (en endavant, "Kave").

Kave pot modificar aquestes Condicions Generals de Compra en qualsevol moment. Les modificacions realitzades, no afectaran en cap cas, a les compres que s'hagin efectuat amb anterioritat a l'aprovació d'aquestes modificacions que es regiran en tot cas per les Condicions Generals vigents en el moment de realitzar aquestes altres compres. És responsabilitat de l'usuari conèixer les Condicions Generals de Compra vigents en el moment de l'inici del procés de Compra.

Aquestes Condicions Generals poden ser completades o modificades per clàusules particulars o condicions específiques de certs productes, especialment, pel que fa a exclusió de drets de desistiment, canvis o devolucions pugui referir-se. Consulteu atentament la informació del producte per conèixer aquestes condicions particulars.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte serà arxivat per Kave, podent consultar-se a través del nostre web, prèvia autenticació amb el seu usuari i contrasenya o els mitjans que s'estableixin en cada cas. Es pot sol·licitar aquesta còpia en suport paper al servei d'Atenció al Client,cliente@kavehome.com, Les dades es detallen la Clàusula 12 de les presents Condicions Generals de Compra

L'usuari en acceptar les condicions declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra.

 

Normativa aplicable

El present contracte electrònic es celebra sota la normativa espanyola i en concret sota el règim legal imposat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE). El contracte electrònic no serà arxivat per un tercer i l'idioma per a la seva conclusió és el castellà. Les presents Condicions Generals de venda podran ser guardades i reproduïdes en qualsevol moment per l'usuari que realitzi una compra mitjançant les opcions del seu navegador d'Internet i han de ser llegides i acceptades abans de finalitzar la compra.

 

Registre com a usuari

Per poder accedir a la compra electrònica dels productes Kave no cal registrar-se com a usuari de la pàgina (www.kavehome.com), podent realitzar la compra sense necessitat de registre.El registre com a usuari és gratuït i s'ha de fer a través de la pestanya "Crear" disposada en la pròpia pàgina web. En finalitzar el procés d'alta rebrà un correu electrònic confirmant que el procés s'ha realitzat correctament.

L'usuari podrà accedir a la secció d'usuaris registrats amb el seu nom d'usuari i la contrasenya o els mitjans que, en cada cas, habiliti Kave per autenticar als usuaris. En el seu perfil, l'usuari podrà trobar informació rellevant tal com la relativa a comandes anteriors o l'adreça d'enviament facilitada.

L'usuari podrà donar-se de baixa com a tal en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça:cliente@kavehome.com. La baixa com a usuari comportarà la cancel·lació de les seves dades de caràcter personal d'usuari.

 

Termini de vigència de l'oferta

Sense perjudici del que disposa la legislació específica, les ofertes o propostes de contractació per via electrònica són vàlides durant el període que fixi Kave o, si no, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris.

 

Procés de compra

El Procés de compra es compon dels següents passos:

 

(i) selecció de productes: Navegui per la nostra pàgina i feu clic al botó "Afegeix a la cistella" cada vegada que desitgi incorporar un producte a la compra. El Carro de la compra conté el nom de l'article seleccionat, la quantitat i el preu en euros.

(ii) inici del procés de compra: Per iniciar el procés de compra premi el botó "Tramitar Comanda".

(iii) emplenament de les dades de la compra: Prèviament a seleccionar el mitjà de pagament haurà d'emplenar les dades de la seva compra i corregir qualsevol error produït en la introducció de dades. Un cop hagi verificat les seves dades, confirmi la seva comanda.

(iv) selecció del mitjà de pagament: Seleccioneu el mitjà de pagament que prefereixi, accepti els presents Termes i Condicions marcant la corresponent pestanya, i premi el botó de "Finalitzar Compra". En aquest moment, el contracte quedarà perfeccionat a tots els efectes.

(v) confirmació de compraUn cop rebem la seva acceptació, Kave emetrà una confirmació en pantalla que podrà arxivar i que contindrà la següent informació:

 • Número de comanda
 • Data de comanda
 • Resum dels productes que s'inclouen en la compra.

 

En tot cas, Kave emetrà una confirmació de la compra per correu electrònic, en el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'ordre de compra.

Durant tot el procés de compra pot consultar les presents condicions generals de venda, així com conèixer el preu final dels productes seleccionats.

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei o en aquestes Condicions Generals.

 

Preu, impostos i despeses d'enviament

Tots els preus indicats a la pàgina web van referits en euros i inclouen aquells impostos i taxes aplicables al territori espanyol, sense perjudici que la compra dels productes des d'un altre territori pogués reportar els corresponents tributs i / o aranzels corresponents. Kave, a través de les dades bancàries introduïdes per l'usuari a la pàgina web, ha de practicar una retenció per l'import final de la comanda.

Les despeses d'enviament apareixeran detallats al final del procés de compra, i haurà d'escollir la modalitat d'enviament desitjada. Aquestes despeses d'enviament aniran a càrrec del usuari en la seva totalitat.

De forma prèvia a l'acceptació del preu mitjà de l'opció "Finalitzar Compra" podrà conèixer el preu final complet de la seva comanda, desglossat, si escau, l'import dels increments o descomptes aplicats, així com les despeses de transport, impostos, aranzels o altres serveis addicionals.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment depenent de la política de preus de Kave. Els productes comprats es facturaran al preu vigent en el moment de la compra.

 

Pagament

Els usuaris podran realitzar el pagament del preu dels productes adquirits per qualsevol dels següents mitjans:

a)      Mitjançant targetes de dèbit o crèdit emeses per entitats financeres espanyoles de les següents classes.

b)      Mitjançant transferència bancària. Un cop finalitzis la compra, tindràs un termini de 5 dies laborables per realitzar-la. Serà important que indiquis el número de comanda en el concepte de la transferència. Si passat el termini no la rebem, cancel·larem la comanda.

c)      Mitjançant PayPal, dirigit a la plataforma de PayPal, on realitza el seu pagament de manera segura a travès del seu compte personal de PayPal, sense compartir les seves dades bancàries amb Kave Home.

e)      Mitjançant el sistema "Paga després" amb Segura: És una forma de pagament amb la qual pots rebre la comanda i no pagar fins a 7 dies després del seu enviament. Aquesta opció té un únic cost de 1.95 €. En finalitzar la compra, rebràs un correu electrònic amb tota la informació necessària i la data límit per fer el pagament de la comanda.

 

f)        Mitjançant finançament Sequra: A través d'aquest sistema es permet fraccionar el pagament en 3, 6 o 12 quotes mensuals. Cadascuna de les quotes porta associat un cost de servei de 8 €. La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de la compra mitjançant pagament amb targeta. La quantitat màxima a fraccionar serà de 3.000 €; en cas que la comanda superi aquest import, s'haurà d'abonar la diferència juntament amb el pagament de la primera quota a través de pagament amb targeta. Les condicions específiques de finançament vindran determinades en cada moment per l'estipulat per Sequra, com a plataforma responsable del finançament en cada moment. Kave, no serà responsable de possibles càrrecs addicionals que Sequra pugui realitzar l'usuari per la utilització d'aquest servei.

d)      Mitjançant Amazon Pay, és dirigit a la plataforma d'Amazon, on realitza el pagament d'una forma ràpida, senzilla i segura. La informació d'enviament i pagament s'emmagatzema de manera segura al teu compte d'Amazon Pay i pots accedir-hi per pagar en aquesta pàgina web.El pagament de la comanda l'usuari es produeix en temps real a través del TPV Virtual un cop s'hagi comprovat que les dades proporcionades són correctes

El pago del pedido del usuario se produce en tiempo real a través del TPV Virtual una vez se haya comprobado que los datos proporcionados son correctos.

Kave garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant el formulari de registre emplenat per l'usuari.

 

Factura

Kave li enviarà el justificant de compra per correu electrònic, a l'adreça facilitada per l'usuari. Així mateix, Kave lliurarà la factura de la comanda l'usuari en el moment del lliurament de la comanda en el domicili facilitat per aquest, si així ho ha sol·licitat durant el procés de compra marcant l'opció facilitada a aquest efecte. 

L'usuari podrà sol·licitar la seva factura en qualsevol moment a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça cliente@kavehome.com, Indicant el número de comanda del qual se sol·licita la corresponent factura.

 

Lliurament

L'expedició de les comandes s'efectuarà dins dels següents territoris: Espanya (Península i Balears), França Metropolitana, Bèlgica, Holanda, Monaco, Itàlia i altres països d'Europa com Àustria, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Luxemburg, Mònaco, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suècia.

 

El lliurament a domicili es realitzarà de dilluns a divendres. L'usuari podrà especificar qualsevol detall relatiu a l'enviament, així com el mètode de lliurament segons les opcions disposades per Kave en cada moment.

Aquells enviaments realitzats fora del territori de la Península Ibèrica, podran comportar suplements pel que fa al transport i lliurament dels productes que, en qualsevol cas, seran informats a l'usuari durant el procés de compra.

L'usuari adquirirà la propietat sobre els productes objecte un cop s'hagi satisfet la totalitat del preu acordat.

En cas que no sigui possible el lliurament, Kave queda facultada per cancel·lar el contracte per impossibilitat de compliment i sense perjudici de les reclamacions que pugui iniciar Kave en cas de dol o culpa de l'usuari.

Kave no serà responsable de l'estat en què es lliurin els productes a l'usuari en cas d'impossibilitat del lliurament de la comanda en el termini acordat per causes imputables a l'usuari.

L'assumpció del risc per part de l'usuari pel que fa als productes tindrà lloc en el moment del lliurament dels mateixos i això amb independència del moment en què aquest adquireixi la propietat sobre els productes. Per tant, Kave no serà responsable per qualsevol furt, robatori, deteriorament, dany o pèrdua dels productes que es produeixi després del lliurament de la possessió d'aquests a l'usuari.

 

Responsabilitat per lliurament

Kave no garanteix la disponibilitat permanent dels productes, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no porti causa d'un incompliment dolós per part de Kave, o que es derivi d'errors en la no disponibilitat del servei de les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat.

Així mateix, Kave quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en la Clàusula 9 anterior, i declina tota responsabilitat referent a això, en els següents supòsits:

 1. Impagament total o parcial de l'usuari.

 2. Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb les clàusules 3, 5, 6 i 7, ha de subministrar l'usuari en l'ordre de compra al temps d'efectuar la comanda.

 

Desistiment

D'acord amb el que estableix la legislació espanyola, l'usuari disposa del dret de desistiment, en virtut del qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s'ajusta a les seves expectatives.

L'exercici d'aquest dret de desistiment està reservat a aquells usuaris que actuïn com a consumidors i / o usuaris, de conformitat amb la definició que dóna dels mateixos el Reial Decret Legislatiu 1/2007, Art. 97.1 LGDCU, de 16 de novembre, per qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i pot exercir-se el mateix en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la seva recepció i segons el calendari oficial del lloc on s'ha lliurat el bé. Per poder exercir aquest dret, el producte haurà de trobar en perfectes condicions i conservar l'embalatge original.

El reemborsament de l'import de la compra s'efectuarà i amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l'abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció fefaent de la sol·licitud de desistiment, sempre quan sigui Kave Home qui gestioni la recollida del producte. En cas que l'usuari torni el producte a través d'una empresa de transports de la seva elecció, des que Kave Home tingui coneixement efectiu de l'enviament del producte o, si no, des de la recepció del mateix.

Les despeses de devolució derivades de l'exercici del dret de desistiment seran per compte de Kave Home únicament quan els mateixos corresponguin a enviaments originàriament destinats als territoris d'Espanya, França i Itàlia; però, les despeses d'enviament inicials no seran reemborsats en cap moment. El client haurà de tornar els productes o lliurar els béns a la direcció especificada per Kave Home en cada moment o, si no, a la següent adreça: Polígon Industrial Pla de la Mata, sector S-3, Carretera Hostalric-Blanes C-35 km. 72, 08495 Fogars de la Selva (Barcelona). El client haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns en cas de no haver sol·licitat el venedor per recollir els béns.

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions, Kave es reserva el dret a abonar una quantitat inferior per la seva comanda, podent fer seves les quantitats que hagi de fer front a l'usuari per l'incompliment de les obligacions aquí establertes.

Model de formulari de desistiment

Per exercir el dret de desistiment, l'usuari haurà de notificar a Kave, amb domicili a Sils (17410), C / Tallers, 14, amb telèfon (+34) 900 89 79 80 i correu electrònic a servicio@kavehome.com, la seva decisió de desistir de la compra efectuada, a través d'una declaració inequívoca.

 • A l'atenció de: Kave Home SL amb domicili social al C / Tallers, N14, Sils, 17410 (Espanya), TEL (+34) 900 89 79 80, FAX +34 972 16 81 95, servicio@kavehome.com
 • Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (*)
 • Comanda nº / rebut el (*)
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper) "
 • Data

IMPORTANT: El servei de postvenda és un dels nostres compromisos. Per oferir un servei ràpid i eficient, és essencial que vostè proporcioni tota la informació sol·licitada.

 

Producte defectuós o danyat durant el transport

Quan el producte s'hagi malmès durant el transport és imprescindible que l'usuari ho comuniqui telefònicament el mateix dia de la recepció dels productes i l’anoti en l’albarà de lliurament del transportista.

Kave correrà amb les despeses d'enviament pel lliurament i devolució del producte

Si l'usuari vol tornar la mercaderia amb una empresa de transport diferent de la proposada per Kave i l'empresa de transport seleccionada per l'usuari proporciona tarifes superiors, l'usuari assumirà la diferència del cost del transport.

Abans d'obrir cap producte, l'usuari haurà de verificar que l'embalatge coincideix amb el sol·licitat (model, color, mesura, acabat, etc.), fent una reclamació immediata, en cas que hi hagi alguna anomalia. Si l'usuari detecta alguna anomalia abans d'obrir el producte, Kave prega que no s'obri el precinte ni la caixa del mateix.

En cas que l'usuari no estigui conforme amb l'estat dels productes lliurats haurà de contactar de forma immediata amb Kave al número de telèfon: (+34) 900 89 79 80 o per correu electrònic a cliente@kavehome.com i sempre abans del transcurs de les 24 hores des de la recepció de la comanda.

 

Atenció al client

Per a qualsevol consulta o incidència pot contactar amb el servei d'atenció al client de Kave al telèfon o correu electrònic indicat a continuació i dins dels horaris comercials establerts a l'efecte.

·         Telèfon: (+34) 900 89 79 80

·         Adreça: Sils (17410), C/Tallers, 14

·         Horari de atenció: de 8h a 21h (Dilluns a Divendres)

·         Correu electrònic: cliente@kavehome.com

 

Garantia

Tots els nostres productes estan garantits en l'àmbit nacional, enfront de defectes de fabricació durant 2 anys excepte en aquells productes que s'indiqui un altre termini.

La garantia s'exclou expressament en el següents casos:

 

a) Transport, accidents, usos impropis i altres danys no deguts al normal ús del producte per part del client després del lliurament de la mercaderia. Aquesta garantia només cobreix els desperfectes per transport ocasionats abans de la recepció del material.

b) Transportar el producte sense l'embalatge original

c) Cremades, talls, frecs, arrugues, senyals, esgarrapades o altres danys causats per animals o per un ús inadequat del producte.

d) Ús o contacte amb productes químics (àcids, dissolvents, tints, pintura, amoníac, laques o altres productes de perruqueria ...), tractament amb productes de neteja no indicats per a la tapisseria específica del producte garantit.

e) Deteriorament del color per exposició del producte a l'acció dels raigs solars o altres fonts de calor.

f) Els perjudicis i pèrdues indirectes de qualsevol classe.

g) Danys, personals i / o materials, causats com a conseqüència de l'incompliment, per part de l'usuari, de les normes i instruccions donades per Kave per a la instal·lació, ús i manteniment del producte.

 

Força major

Kave no respondrà per l'incompliment total o parcial de les obligacions derivades del present contracte o pel retard en la realització de les mateixes si aquest incompliment és causa d'una circumstància de força major, incloent vagues generals, territorials o sectorials, inundació, incendi, etc.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Més informació  aquí

 

Nul·litat o anul·labilitat i llei aplicable i jurisdicció

Si qualsevol de les clàusules d'aquest contracte resultés nul·la, anul·lable, il·legal o il·lícita, en aquest cas, i en el sentit interpretatiu més ampli permès per la llei (a) aquesta declaració no invalida la resta del contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia , i (b) la clàusula o clàusules nul·les o anul·lables hauran de reemplaçar o ajustar preferentment a ser anul·lades.

Les anteriors condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Kave i l'usuari, acorden renunciar expressament a qualsevol altre fur i sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes, Condicions, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

 

 

  Loading...