Juridische mededeling

Welkom op de website van KAVE HOME S.L.

Hieronder worden de gebruiksvoorwaarden van deze Website beschreven. Door op deze website te browsen, neemt u automatisch de rol van gebruiker aan en u accepteert de clausules die in dit document worden beschreven.

 

Indenticatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wetsartikel 34/2002, van 11 juli, betreffende de Diensten van de Informatiemaatschappij en E-Commerce, informeren wij u dat KAVE HOME, S.L. een domein van het bedrijf KAVE HOME, S.L. is, met fiscaal adres in C / Tallers, 14 in Girona (17410).

De vennootschap is KAVE HOME, S.L. genaamd en heeft fiscaal nummer: B-55.159.271 en is geregistreerd in het Handelsregister van Gerona, Volumen 2910, Folio 92, Blad GE 54360 (hierna "KAVE" genoemd).

 

Gebruiksnormen

De Gebruiker stemt ermee in om te allen tijde op een juiste en wettige manier gebruik van te maken van de Website, evenals de inhoud en diensten ervan, in overeenstemming met de huidige wetgeving en zegt toe het moraal en de algemeen aanvaarde goede gewoontes na te leven en de openbare orde niet te verstoren.

Het is verboden om handelingen uit te voeren die wijzigingen van de inhoud van deze website of een storing van ervan kunnen veroorzaken, inclusief de introductie van virussen en dergelijken.

 

Intellectuaeel eigendom

De pagina's van deze WEBSITE en de informatie of de elementen die het bevat, omvatten teksten, documenten, foto's, tekeningen, grafische weergaven, databases, video's, alsmede logo's, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens die auteursrechtelijk zijn beschermd als intellectueel of industrieel eigendom en waarvan KAVE of de bedrijven die onder haar groep vallen de wettelijke eigenaren of licentiehouders zijn.

Elke vorm van exploitatie, inclusief elke vorm van reproductie, distributie, toewijzing aan derden, openbare communicatie en transformatie, op welke manier of via welk medium dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, is verboden.

 

Verantwoordelijkheid

Het is onze bedoeling om een ​​WEBSITE aan te bieden die voortdurend werkt en van de hoogste kwaliteit is.

We informeren u dat we geen voortdurende toegang tot de website kunnen garanderen en dat de pagina's mogelijk belemmerd of onderbroken kunnen worden door omstandigheden die buiten onze macht liggen.

KAVE is niet verantwoordelijk voor de informatie en andere inhoud van derden die geïntegreerd is in delen van zijn webpagina's of die toegankelijk zijn via verwijzingen, hyperlinks of links.

KAVE is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door, onder andere:

 

-     Storingen, onderbrekingen, weglatingen, uitval van telefoongesprekken, vertragingen, blokkades of ontkoppelingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting en fouten in telecommunicatielijnen en netwerken

-   Onrechtmatige toegang door het gebruik van kwaadaardige programma's van elke aard en via elke vorm van communicatie.

-    Buitensporig of ongepast gebruik van de Website.

-    Fouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van verouderde versies daarvan.

 

In het geval dat de gebruiker schade aanricht door ongeoorloofd of onjuist gebruik van deze Website, kan deze een schadeclaim ontvangen voor eventueel veroorzaakte schade of verliezen.

Daarnaast is de gebruiker aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van "robots", "spiders", ... of soortgelijke middelen die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere handeling die de werking van de Website op onredelijke wijze belast.

 

Wetgeving

Elke controverse die ontstaat door of verband houdt met het gebruik van deze website, valt onder de jurisdictie van de Spaanse rechtbanken en tribunalen.

 

 

  Loading...