Verkoopvoorwaarden

Doelstelling

Deze Algemene Voorwaarden reguleren de digitale aankoop die de geïnteresseerde koper (hierna de "gebruiker" genoemd) uitvoert via de website www.kavehome.com (hierna het "portaal" genoemd) en worden opgenomen in uw koopcontract (hierna "hetcontract" genoemd) door op de knop "Aankoop voltooien" te klikken aan het einde van het aankoopproces en bent u vanaf dat moment verplicht te voldoen aan de hierin vastgestelde clausules.

Het portaal is eigendom van Kave Home S.L., met fiscaal adres in Girona (17410), calle Tallers, 14, fiscaal nummer B-55,159,271 en geregistreerd in het handelsregister van Girona in Volume 2910, Folio 92, Pagina GI 54360(hierna "Kave " genoemd).

Kave kan deze Algemene Aankoopvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. De aangebrachte wijzigingen hebben geen effect op aankopen voorafgaande aan de goedkeuring van dergelijke wijzigingen. Deze aankopen zijn ondergeschikt aan de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op het moment van de aankoop. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de Algemene Aankoopvoorwaarden te kennen die van kracht zijn op het moment dat hij of zij een Aankoopproces aangaat.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd door middel van specifieke clausules of voorwaarden gerelateerd aan bepaalde producten, met name met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht, wijzigingen of terugbetalingen. Raadpleeg de productinformatie zorgvuldig om geïnformeerd te zijn over deze specifieke omstandigheden.

Het digitale document waarin het contract is opgemaakt, zal door Kave worden opgeslagen en kan worden geraadpleegd via onze website, voordat u de aankoop authenticeert met uw gebruikersnaam en wachtwoord of de middelen die voor elk specifiek geval zijn vastgesteld. Een geprint exemplaar hiervan kan worden aangevraagd bij de klantenservice, klant@kavehome.com, waarvan de gegevens zijn aangegeven in artikel 12 van deze Algemene Aankoopvoorwaarden.

Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u als gebruiker dat u de wettelijke leeftijd bereikt hebt en voldoende handelingsbekwaam bent om door deze Algemene Aankoopvoorwaarden te worden gebonden.

 

Toepasbare regelgeving

Dit digitale contract wordt gesloten volgens de Spaanse regelgeving en specifiek onder het wettelijke stelsel opgelegd door de Wet 34/2002 inzake Diensten van de informatiemaatschappij en E-commerce (LSSICE - Spaans acroniem). Het digitale contract zal niet opgeslagen worden door een derde partij en de taal waarin het wordt afgesloten is het Spaans. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgeslagen en gereproduceerd door de gebruiker die een aankoop via zijn of haar internetbrowser uitvoert en moet worden geaccepteerd, voordat de betaling van de producten gerealiseerd kan worden.

 

Registratie als gebruiker

Om toegang te hebben tot de digitale aankoop van de producten van Kave is het niet nodig om zich als gebruiker van de pagina (www.kavehome.com) te registreren. De aankoop kan zonder registratie gerealiseerd worden.

Het registreren als gebruiker is gratis en kan via het tabblad "Registreren" van deze website gerealiseerd worden. Aan het einde van het registratieproces ontvangt u een e-mail waarin wordt bevestigd dat het proces correct is uitgevoerd.

De gebruiker heeft toegang tot het gedeelte van geregistreerde gebruikers met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord of door middel van andere opties die Kave biedt om gebruikers te authenticeren. Via de profielpagina kan de gebruiker relevante informatie vinden, zoals de informatie met betrekking tot eerdere bestellingen of het opgegeven verzendadres.

De gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: klant@kavehome.com. Na het uitschrijven als gebruiker zullen alle persoonlijke gegevens van de gebruiker gewist worden.

 

Geldigheidsduur van de aanbieding

Onverminderd de bepalingen van de specifieke wetgeving, zijn aanbiedingen of voorstellen voor digitale overeenkomsten geldig gedurende de periode die is vastgesteld door Kave of, bij gebrek daaraan, zolang ze beschikbaar zijn.

 

Aankoopproces

Het aankoopproces bestaat uit de volgende stappen:

(i) selectie van producten: Browse door onze pagina en druk op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" elke keer dat u een product wilt toevoegen aan de aankooplijst. Het winkelwagentje bevat de naam van de geselecteerde producten, de hoeveelheid en de prijs in euro's.

(ii) Begin van het aankoopproces: Om het aankoopproces te starten, klikt u op de knop "Bestelling bevestigen".

(iii) de aankoopgegevens invullen: Voordat u het betaalmiddel selecteert, moet u eerst de gegevens van uw aankoop invullen en eventuele fouten in de gegevensinvoer corrigeren. Nadat u uw gegevens hebt geverifieerd, bevestigt u uw bestelling.

(Iv)  selectie van de betaalmiddelen: Selecteer het gewenste betaalmiddel en accepteer deze Algemene Voorwaarden door het bijbehorende tabblad aan te vinken en op de knop "Aankoop voltooien" te klikken. Op dat moment is het contract voor alle doeleinden voltooid.

 

(v) aankoopbevestiging: Zodra we uw acceptatie hebben ontvangen, zal Kave een bevestiging op het scherm tonen die u kunt opslaan of uitprinten. Het zal de volgende informatie bevatten:

  • Bestelnummer
  • Besteldatum
  • Samenvatting van de producten die bij de aankoop zijn inbegrepen.

 

Kave zal sowieso een bevestiging van de aankoop per e-mail toesturen, binnen een maximale periode van 24 uur na ontvangst van de bestelling.

Tijdens het aankoopproces kunt u de Algemene Aankoopvoorwaarden raadplegen, evenals de uiteindelijke prijs van de geselecteerde producten.

Zodra de aankoop is bevestigd, kan de klant de bestelling niet meer wijzigen of annuleren, afgezien van gevallen voorzien in de wet of in deze Algemene Voorwaarden.

 

Prijs, belastingen en verzendkosten

Alle prijzen die op de website worden vermeld, worden in euro's genoemd en omvatten de belastingen en heffingen die van toepassing zijn op Spaans grondgebied, onverminderd het feit dat de aankoop van de producten uit een ander gebied met overeenkomstige belastingen en/of rechten gedaan zou kunnen worden. Kave zal via de door de gebruiker ingevoerd bankgegevens op de website het geld opvragen voor het uiteindelijke bedrag van de bestelling.

De verzendkosten worden aan het einde van het aankoopproces gedetailleerd en u dient de gewenste verzendmethode kiezen. Deze verzendkosten zijn in zijn geheel voor rekening van de gebruiker.

Voorafgaand aan de acceptatie van de kosten via de optie "Aankoop voltooien" ziet u het volledig toegelichte eindbedrag en, indien van toepassing, het bedrag van de toegepaste extra kosten of kortingen, evenals verzendkosten, belastingen, toeslagen of kosten voor andere aanvullende diensten.

De kosten van de producten kunnen op elk moment variëren, afhankelijk van het prijsbeleid van Kave. De gekochte producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment van aankoop.

 

Betaling

De gebruikers kunnen de prijs van de gekochte producten betalen op een van de volgende wijzen:

a)     Via debit of credit cards uitgegeven door Spaanse financiële instellingen.

b)     Via PayPal.

c)     Via Amazon Pay.

d)     Betaling via transactie.

e)     Via “Achteraf Betalen“: Via dit systeem ontvangt de gebruiker de bestelling eerst. Na controle van de aankoop moet de betaling gerealiseerd worden binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen vanaf het moment dat het product het magazijn heeft verlaten. Dit betalingssysteem kost € 1,95 extra.

f)      Via financiering door Sequra: Via dit systeem is het toegestaan ​​om de betaling in 3, 6 of 12 maandelijkse termijnen op te splitsen. Aan elke optie zijn € 8,- servicekosten verbonden. De betaling van de eerste termijn moet gerealiseerd worden op het moment van aankoop met een credit of debit card. Het maximale op te splitsen bedrag is € 3.000,-. In het geval dat de kosten van de bestelling dit bedrag overschrijden, moet het verschil samen met de betaling van de eerste termijn via kaartbetaling worden gerealiseerd. De specifieke financieringsvoorwaarden worden te allen tijde bepaald door Sequra, aangezien het platform volledig verantwoordelijk is voor de financiering. Kave is niet verantwoordelijk voor de mogelijke extra kosten die Sequra de gebruiker oplegt voor het gebruik van zijn service.

De betaling van de bestelling van de gebruiker gebeurt in real-time via de virtuele POS, zodra is vastgesteld dat de verstrekte gegevens correct zijn.

Kave garandeert de totale veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die zijn verkregen via het registratieformulier dat is ingevuld door de gebruiker.

 

Facturering

Kave stuurt het aankoopbewijs per e-mail naar het adres dat door de gebruiker is opgegeven. Daarnaast levert Kave de factuur van de bestelling aan gebruiker op het moment van bezorging op het opgegeven adres als de gebruiker dit verzocht heeft tijdens het aankoopproces door de daartoe voorziene mogelijkheid te markeren.

De gebruiker kan zijn factuur op elk moment opvragen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres klant@kavehome.com, met vermelding van het bestelnummer waarvoor de overeenkomstige factuur wordt aangevraagd.

 

Bezorging

De verzending van bestellingen zal plaatsvinden binnen de volgende gebieden: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Roemenië en Zweden.

Thuislevering vindt plaats van maandag tot vrijdag. De gebruiker kan op elk moment de details over de zending specificeren, evenals de opties voor het bezorgen die door Kave zijn aangegeven.

Zendingen buiten het Iberisch schiereiland kunnen extra kosten met zich meebrengen voor het vervoer en de bezorging van de producten. De gebruiker zal daarvan op de hoogte gesteld worden tijdens het aankoopproces.

De gebruiker zal eigenaar worden van de betreffende producten, zodra het volledige overeengekomen bedrag is betaald.

Indien bezorging niet mogelijk is, is Kave gemachtigd om het contract te annuleren wegens onmogelijkheid van naleving, zonder dat Kave het recht om claim in te dienen verliest in het geval van verliezen of schade door schuld van de gebruiker.

Kave is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de producten worden afgeleverd bij de gebruiker in het geval van onmogelijkheid van levering binnen de overeengekomen termijn door aan degebruiker toe te rekenen nalatigheid.

De overname van risico‘s door de gebruiker met betrekking tot de producten vindt plaats op het moment van levering van deze producten, ongeacht het moment waarop de gebruiker eigenaar wordt van deze producten. Kave is daarom niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van de producten die plaatsvindt na de levering ervan aan de gebruiker.

 

Verantwoordelijkheid voor levering

Kave garandeert de permanente beschikbaarheid van zijn producten niet en is daarvoor niet aansprakelijk te houden, zolang er geen spraken is van het niet naleven van een overeenkomst doorKave, of wanneer er fouten optreden in de diensten van telematicanetwerken voor de overdracht van gegevens, die buiten zijn macht liggen.

Daarnaast zal Kave worden vrijgesteld van de leveringsverplichtingen voorzien in clausule 9 van dit document en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af, in de volgende gevallen:

 

  1. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de gebruiker.

  2. Weglating of onnauwkeurigheid van informatie, beschreven in clausules 3, 5, 6 en 7 van dit document, door de gebruiker op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

Herroeping

- Herroeping

In overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse wetgeving, heeft de gebruiker het herroepingsrecht, op grond waarvan u het ontvangen product kunt retourneren als u vindt dat het niet aan uw verwachtingen voldoet.

Het uitoefenen van dit herroepingsrecht is daarvoor voorbehouden aan gebruikers die fungeren als consumenten en/of gebruikers, in overeenstemming met de gegeven definitie van de Koninklijk wetsdecreet 1/2007, van 16 november, houdende goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet voor de Verdediging van Consumenten en Gebruikers, en kan worden uitgeoefend binnen een maximale periode van veertien (14) kalenderdagen vanaf het ontvangen van een product  en volgens de officiële kalender van de plaats waar het  is afgeleverd. Om van dit recht gebruik te maken, moet het product in perfecte staat zijn en de originele verpakking bewaard zijn.

De terugbetaling van de aankoopprijs vindt plaats zodra de staat van de goederen is gecontroleerd en zal gedaan worden met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de betaling van de bestelling en de herroeping moet plaats vinden binnen een maximum van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat Kave degene is die het product ophaalt. In het geval de gebruiker het product terugstuurt via een transportbedrijf naar keuze, begint de termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment dat Kave op de hoogte is van de verzending van het product of, bij gebrek daaraan, van de ontvangst ervan.

De verzendkosten die voortvloeien uit de uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van Kave, mits het zendingen betreft die oorspronkelijk bestemd waren voor de gebieden Spanje, Frankrijk en Italië; de initiële verzendkosten worden echter op geen enkel moment terugbetaald. De gebruiker moet de producten retourneren naar het adres dat is opgegeven door Kave of, bij gebrek hieraan, naar het volgende adres: Polígono Industrial Pla de la Mata, sector S-3, Carretera Hostalric-Blanes C-35 km. 72, 08495 Fogars de la Selva (Barcelona).

In het geval dat de producten niet in perfecte staat aankomen, behoudt Kave zich het recht voor om een ​​lager bedrag voor uw bestelling uit te keren, als vergoeding voor bedragen die de gebruiker zou moeten betalen voor het schenden van de in dit document vastgestelde verplichtingen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de gebruikerKave met adres in Girona (17410), calle Tallers, 14 en telefoonnummer (+34) 900 89 79 80 en e-mailadres klant@kavehome.com op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing om af te zien van de gemaakte aankoop, via een ondubbelzinnige verklaring, per brief verzonden per post, per fax of per e-mail.

 

- Product defectief of beschadigd tijdens transport.

Wanneer het product tijdens het transport is beschadigd, is het essentieel dat de gebruiker dit communiceert per telefoon op dezelfde dag na ontvangst van de producten en dit aangeeft op de afleveringsbon van de vervoerder.

Kave zal de kosten dekken voor de levering en retournering van het product.

Als de gebruiker de goederen wenst te retourneren door een ander transportbedrijf dan het door Kave voorgestelde transportbedrijf en het door de gebruiker gekozen bedrijf hogere tarieven rekent, dan dient de gebruiker het verschil van de transportkosten te betalen.

Voordat een product wordt geopend, moet de gebruiker controleren of de verpakking overeenkomt met de gevraagde verpakking (model, kleur, maat, afwerking, enz.) en onmiddellijk een claim indienen, in geval van een anomalie. Als de gebruiker een anomalie detecteert, voordat het product wordt geopend, vraagt Kave de verzegeling of verpakking niet te openen.

In het geval de gebruiker niet tevreden is met de staat van de geleverde producten, dient hij of zij onmiddellijk contact op te nemen met Kave via het telefoonnummer: (+34) 900 89 79 80 of per e-mail naar klant@kavehome.com en altijd voordat er 24 uur zijn verstreken sinds de ontvangst van de bestelling.

 

12.- Klantenservice.

Voor elke vraag of probleem, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Kave via het hieronder aangegeven telefoonnummer en e-mailadres en binnen de daarvoor vastgestelde openingstijden.  

Telefoonnummer: (+34) 900 89 79 80

;Adres: Girona (17410), calle Tallers, 14.

Openingstijden: 8 tot 21 uur (Ma - Vr)

E-mailadres: klant@kavehome.com

 

Garantie

Al onze producten zijn gegarandeerd op nationaal niveau, tegen fabricagefouten gedurende 2 jaar, met uitzondering van producten waarvoor een andere garantietijd is vermeld.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

a) Transport, ongevallen, oneigenlijk gebruik en andere schade die niet te wijten is aan het normale gebruik van het product door de klant na levering van de goederen. Deze garantie dekt alleen transportschade veroorzaakt, voordat het materiaal is ontvangen.

b) Het product vervoeren zonder de originele verpakking.

c) Verbrandingen, inkepingen, tekens, krassen of andere schade veroorzaakt door dieren of door oneigenlijk gebruik van het product.

d) Gebruik of contact met chemische producten (zuren, oplosmiddelen, kleurstoffen, verf, ammoniak, lakken of andere haarproducten ...), behandeling met reinigingsproducten die niet zijn aangegeven voor de specifieke bekleding van het gegarandeerde product.

e) Verkleuring door blootstelling van het product aan de werking van zonnestralen of andere warmtebronnen.

f) Indirecte verliezen en verliezen van welke aard dan ook.

g) Schade, persoonlijk en/of materieel, veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van de door Kave aangegeven regels en instructies voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het product.

 

Overmacht

Kave is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract of voor de vertraging in de realisatie van hetzelfde indien het falen tot naleving het gevolg is van een omstandigheid van overmacht, inclusief algemene, territoriale of sectorale stakingen, overstroming, brand, etc.

 

Bescherming van persoonsgegevens

in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens , en de huidige regelgeving te allen tijde van toepassing, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens verzameld in dit document verwerkt zullen worden en opgenomen zullen worden in een bestand dat eigendom is van Kave Home, S.L. om te voldoen aan de bestaande commerciële relatie tussen u en ons bedrijf.

Persoonlijke gegevens mogen zonder toestemming van de eigenaar aan derden worden verstrekt, mits dit voldoet aan de ontwikkeling, naleving en controle van deze commerciële relatie en/of beperkt is tot de bovengenoemde doeleinden, in overeenstemming met de huidige toepassingsvoorschriften in deze kwestie.

In deze zin stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden verwerkt door Kave Home, S.L. om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.

Wij informeren u dat u te allen tijde het recht op toegang, rectificatie, annulering, verzet, schrapping, beperking van de verwerking en portabiliteit kunt uitoefenen via het fiscale adres van de verkoper, zoals hierboven aangegeven of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klant@kavehome.com

 

Intellectueel eigendom

Kave behoudt het eigendom van alle plannen, normen, tabellen, diagrammen, grafisch materiaal, foto's, ontwerpmonsters en andere documenten, hetzij in digitale vorm of gedrukte vorm, hetzij op voorbedrukt materiaal of brochures die aan de gebruiker worden verstrekt in het kader van de vervaardiging van de producten die daarvoor bestemd zijn. Kave behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor over de documentatie die het aan de gebruiker zou kunnen leveren.

 

Nietigheid of ongeldigheid en de toepasbare rechten en jurisdictie

Als een van de clausules van dit contract ongeldig of onwettig blijkt te zijn, in de ruimste zin van het woord toegestaan ​​door de wet (a) zal een dergelijke verklaring de rest van de contract niet ongeldig maken, en behoudt het zijn geldigheid en doeltreffendheid, en (b) de nietige of onwettige clausule of clausules zullen moeten worden vervangen of aangepast om bij voorkeur niet geannuleerd te worden.

Bovenstaande voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wet in het geval van situaties die niet uitdrukkelijk zijn vastgelegd. Kave en de gebruiker stemmen er uitdrukkelijk mee in afstand te doen van andere rechtsgebieden en dienen geschillen in verband met de levering van de producten of diensten die onder deze voorwaarden vallen, aan de hoven en rechtbanken van de stad Girona voor te leggen.

 

 

  Loading...