Wij organiseerden de eerste vrijwillige afvalinzameling van het Kave Home team met de hulp van Paisaje Limpio, een non-profit organisatie die milieuverantwoordelijkheid bevordert.

paisaje-limpio-rio-kave-home-02.jpg

1. De eerste stap is bewustwording

We begonnen met een opleiding over de gevolgen van plastic afval in rivieren en wat we kunnen doen om het te verminderen, aangezien de meest doeltreffende oplossing tegen ongecontroleerd storten in een goede preventie ligt.

Daarnaast presenteerde de vereniging Paisaje Limpio het citizen science-project PLASTICØPYR SWITCH, dat de studie van afval in het milieu combineert met bewustmakingsacties in de samenleving en waarin deze activiteit is gekaderd.

paisaje-limpio-kave-02.png

2. Zorg voor de directe omgeving

Wij gaan door met het schoonmaken en het nemen van monsters in de rivier Onyar (Girona), in de buurt van ons hoofdkwartier, met familie en vrienden om de toestand van ons milieu te bestuderen en het schoon te maken.

Deze groep van 40 vrijwilligers heeft monsters genomen in het riviergebied, plastic afval verzameld en de aanwezigheid van microplastics in het water geanalyseerd. Deze gegevens zijn verstrekt aan de internationale gegevensbank, die het mogelijk maakt acties ter verbetering van het milieu te plannen en te prioriteren.

3. Handelen met het milieu voor ogen

Bij Kave Home werken we altijd hand in hand met het Kave Cares project, dat acties omvat om zorg te dragen voor de planeet en de mensen. We verbeteren ons elke dag, want als het beter kan, nemen we geen genoegen met goed doen.

Deze activiteit is gericht op een van onze grote doelstellingen: ons plasticgebruik zo veel mogelijk beperken. Wij zijn vastbesloten om het goed te doen en ons te blijven verbeteren, omdat wij weten dat wij niet perfect zijn.

Dank je Paisaje Limpio voor je geweldige werk en aan het vrijwilligersteam van Kave voor het mogelijk maken ervan. Dit is de eerste van vele.

17 mei 2022 10:53