NOTA PRAWNA

Witamy na stronie internetowej firmy KAVE HOME S.L.U.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu warunki korzystania z niniejszej strony internetowej. Przeglądając tę stronę internetową, przyjmują Państwo rolę użytkownika i tym samym akceptują klauzule wyszczególnione w tym dokumencie.

Identyfikacja

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, KAVE HOME, S.L.U. jest domeną firmy KAVE HOME, S.L.U., której adres fiskalny to C/Tallers 14, Pol. Ind. Bosc d’en Cuca, 17410 Sils, Girona.

Spółka nosi nazwę KAVE HOME, S.L.U. o numerze identyfikacji podatkowej (CIF): B-55.159.271 i jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Gironie, Tom 2910, Folio 92, Arkusz GE 54360 (zwana dalej "KAVE").

Zasady użytkowania

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej oraz jej treści i usług, zgodnie z obowiązującym prawem, ogólnie przyjętymi obyczajami i dobrymi zwyczajami oraz porządkiem publicznym.

Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogą spowodować zmiany w zawartości tej STRONY lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, w tym wprowadzanie wirusów lub podobnych.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep internetowy Kave (www.kavehome.com) jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji, wyboru i zakupu produktów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z produktami, ich cenami i dostępnością oraz umożliwiającą zawarcie umowy sprzedaży. W tym celu Kave udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Korzystanie ze sklepu internetowego oraz usług przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

kolorowy ekran o minimalnej rozdzielczości 320x200 pikseli,

zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie i wyświetlanie plików w formacie PDF,

połączenie z siecią Internet,

zainstalowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem HTML, w wersji co najmniej 4, z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

Użytkownik ma prawo do zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.

Własność intelektualna

Strony internetowe oraz zawarte na nich informacje i elementy, jak teksty, dokumenty, fotografie, rysunki, grafiki, bazy danych, filmy wideo, jak również loga, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne charakterystyczne oznaczenia, są chronione prawami własności intelektualnej, jak prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, których prawowitymi właścicielami lub licencjobiorcami są firma KAVE lub przedsiębiorstwa należące do jej grupy.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, włącznie z powielaniem, rozpowszechnianiem, przekazywaniem osobom trzecim, publicznym udostępnianiem i przekształcaniem, za pomocą wszelkich środków i nośników, jak również wykorzystywanie znaków towarowych, wzorów użytkowych i projektów firmy KAVE bez wcześniejszego i wyraźnego zezwolenia.

Odpowiedzialność

Naszym celem jest oferowanie strony internetowej, która oferuje ciągłą pracę z maksymalną jakością.

Informujemy jednak, że nie możemy zagwarantować ciągłego dostępu, a także, że strony mogą być utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności, na które nie mamy wpływu.

Firma KAVE nie ponosi odpowiedzialności - z zastrzeżeniem art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - za informacje i inne treści zintegrowane w przestrzeniach lub na stronach internetowych osób trzecich, dostępnych poprzez hiperłącza lub linki.

W przypadku spowodowania szkód przez niedozwolone lub nieprawidłowe korzystanie z niniejszej strony internetowej, mogą być wysuwane roszczenia wobec użytkownika za wszelkie spowodowane szkody lub straty.

Podobnie, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z użycia "robotów", "pająków" lub podobnych narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania lub ekstrakcji danych lub jakichkolwiek innych działań z ich strony, które powodują nieuzasadnione przeciążenie funkcjonowania Strony.

Jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające z lub związane z korzystaniem ze strony internetowej przez konsumenta podlegają jurysdykcji sądu w miejscu zamieszkania konsumenta lub sądu w miejscu siedziby KAVE - zgodnie z wyborem konsumenta.