POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zakres polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych obejmuje wszelkie przetwarzanie danych, które może mieć miejsce podczas przeglądania lub interakcji na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub sieci społecznościowych, w których możemy być obecni (Facebook, Twitter, Instagram itp.). W przypadku korzystania z sieci społecznościowych na końcu niniejszego dokumentu podano specjalne informacje. Dotyczy to również wszelkich wewnętrznych procedur KAVE HOME S.L.U., które wymagają zbierania danych, czy to w formie papierowej, czy w jakimkolwiek innym systemie.

W każdym z tych mediów można zasięgnąć informacji, a w niektórych przypadkach wypełnić formularze, odpowiedzieć na ankiety, wziąć udział w konkursach, złożyć zapytanie, przesłać zdjęcia, komentarze itp. i tym samym przekazać nam dane osobowe. Wszelkie przetwarzanie danych podlega naszej polityce prywatności.

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy organicznej 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, informujemy, że przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane przez:

KAVE HOME, S.L.U,

C/Tallers, 14 w Girona (17410)

Telefon: (+34) 900.897.980

E-mail: customer@kavehome.com

3. Kim jest Delegat ds. ochrony danych?

Delegat ds. ochrony danych jest osobą odpowiedzialną za ochronę podstawowego prawa do ochrony danych osobowych w Kave Home S.L.U. i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Z delegatem ds. ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem: security@kavehome.com.

4. Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim celu?

Wyszczególniamy dane osobowe, którymi zarządzamy, jak również ich cele.

Zakładanie konta

 • Dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon i data urodzenia.
 • Cel i uzasadnienie: Założenie konta w celu prawidłowego świadczenia usług, składania i dostarczania zamówień, wysyłania ankiet satysfakcji w celu uzyskania oceny użytkowników i poprawy ich doświadczeń zakupowych itp. Uzasadnieniem dla założenia konta jest zgoda i nawiązanie stosunku umownego między użytkownikiem a KAVE HOME w celu realizacji żądanych zamówień. W przypadku wysyłania ankiet satysfakcji zastosowanie ma uzasadniony interes określony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Pochodzenie danych: formularz rejestracyjny
 • Odbiorcy: Kave Home S.L.U.

Newsletter i inne informacje handlowe

 • Dane: Adres e-mail lub numer telefonu.
 • Cel i podstawa prawna: Wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, WhatsApp lub innych aplikacji, zaakceptowanych przez użytkownika.
 • Pochodzenie danych: formularze na stronie internetowej.
 • Odbiorcy: Kave Home S.L.U

Pracuj z nami

 • Dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon i CV.
 • Cel i podstawa prawna: Zarządzanie bankiem ofert pracy uzasadnione zgodą wyrażoną przez użytkownika.
 • Pochodzenie danych: sekcja Careers.
 • Odbiorcy: Kave Home S.L.U. i JULIÀ GRUP FURNITURE SOLUTIONS S.L.U., CIF B-17616277 i adres c/Tallers, 14, 17410 Sils (Girona).

Usługa projektowania wnętrz

 • Dane: Imię, nazwisko, e-mail, telefon i adres.
 • Cel i podstawa prawna: Realizacja usługi projektowania wnętrz, uzasadniona umową zawartą pomiędzy Kave i użytkownikiem.
 • Pochodzenie danych: Formularz wypełniany przy dokonywaniu zamówienia.
 • Odbiorcy: Kave Home S.L. oraz nasze sklepy franczyzowe zaangażowane w realizację usługi projektowania wnętrz. Nasze sklepy to: https://kavehome.com/pl/pl/shops/ [LMM1].

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Kave Home S.L.U wykorzystuje narzędzia do zbierania informacji na temat przeglądania stron przez użytkowników i analizowania ich profili, zachowań lub preferencji, a następnie przeprowadzania ukierunkowanych kampanii w oparciu o te dane. W tym miejscu zalecamy również zapoznanie się z naszą polityką cookies: https://kavehome.com/pl/pl/cookies-policy/

Dane, które nie są uzyskane bezpośrednio od osoby zainteresowanej:

W celu zamównienia i wysłania karty podarunkowej, użytkownik może podać osobiste dane kontaktowe osób trzecich (odbiorcy karty). W tym zakresie KAVE również przestrzega swoich zobowiązań w zakresie ochrony danych, tak aby dane odbiorcy karty były przetwarzane wyłącznie w określonym celu. W każdym przypadku nabywca karty gwarantuje, że poinformował odbiorcę karty o celach i sposobie przetwarzania jego danych.

Zarządzanie kartą podarunkową Kave Home:

 • Dane: Imię, nazwisko i adres e-mail odbiorcy karty.
 • Cel i uzasadnienie: Zarządzanie zakupem, wysyłką i realizacją kart podarunkowych zakupionych za pośrednictwem strony internetowej. Przetwarzanie jest uzasadnione stosunkiem umownym (warunki użytkowania zaakceptowane w momencie zakupu karty podarunkowej).
 • Pochodzenie danych: Od nabywcy karty podarunkowej podczas wprowadzania danych w sekcji "WYŚLIJ DO".
 • Odbiorcy: KAVE HOME S.L.U.

5. Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Poniżej wyjaśniamy podstawy prawne, które pozwalają nam na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 1. W ramach realizacji stosunku umownego
 2. Gdy użytkownik udzieli nam swojej zgody.
 3. Dla uzasadnionego interesu Kave Home S.L.U, aby zaoferować Państwu usługi, produkty i inicjatywy, które mogą Państwa zainteresować
 4. W zgodności z obowiązkami nałożonymi przez prawo.

Przypominamy, że w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę pod następującym adresem: customer@kavehome.com.

6. Publikacja zdjęć lub filmów na stronie internetowej lub w sieciach społecznościowych.

W celu publikacji zdjęć lub filmów naszych pracowników, klientów, użytkowników lub osób niepełnoletnich na stronie internetowej lub w sieciach społecznościowych, jak również w celu gromadzenia danych do przeprowadzenia konkursu lub przetwarzania innych danych osobowych, najpierw uzyskujemy uprzednią, wyraźną, niepodważalną i świadomą zgodę właściciela, która w przypadku dzieci poniżej 14 roku życia jest udzielana przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Przetwarzanie tych zdjęć będzie ściśle ograniczone do celu, na który została udzielona zgoda.

Kave Home S.L.U. ostrzega użytkownika, że z wyjątkiem istnienia prawnie ustanowionego przedstawicielstwa, żaden użytkownik nie może posługiwać się tożsamością innej osoby i przekazywać jej danych osobowych, dlatego użytkownik musi przez cały czas pamiętać, że może przekazywać wyłącznie dane osobowe odpowiadające jego własnej tożsamości i które są adekwatne, istotne, aktualne, dokładne i prawdziwe.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Kave Home S.L.U. przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one zebrane. Dane te będą również przechowywane w formie zablokowanej tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych oraz do obrony przed roszczeniami. Jeśli wytyczne różnią się od tych zawartych w niniejszej polityce, są one wyszczególnione w odpowiednim dokumencie.

8 .Komu ujawnimy Twoje dane?

Kave Home S.L. przekaże Państwa dane tylko w tych przypadkach, w których jest to niezbędne do świadczenia usług oraz w przypadkach, w których istnieje obowiązek prawny.

Nie będą dokonywane żadne międzynarodowe transfery Państwa danych osobowych, które nie są objęte Tarczą Prywatności lub klauzulami ochrony danych.

W przypadku sieci społecznościowych, wszystkie informacje i treści publikowane przez użytkownika będą przekazywane i udostępniane pozostałym użytkownikom, którzy korzystają z tej sieci społecznościowej, ze względu na charakter samej usługi.

9. Środki bezpieczeństwa

Kave Home S.L.U. zapewnia całkowitą poufność i prywatność zgromadzonych danych osobowych i dlatego przyjęła niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zmianom, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi, a tym samym zagwarantować ich integralność i bezpieczeństwo.

Użytkownik zobowiązuje się do starannego używania i nieudostępniania swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim, a także zobowiązuje się do udostępnienia Kave Home S.L.U. wszelkich informacji o kradzieży, utracie lub ryzyku dostępu osób trzecich do swojej nazwy użytkownika i hasła.

10. Jakie są Twoje prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe?

Dostęp

 • Mogą Państwo zapoznać się z danymi osobowymi zarządzanymi przez Kave Home S.L.U.
 • customer@kavehome.com

Rektyfikacja

Usunięcie

Opozycja

Ograniczenie przetwarzania

 • Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w następujących przypadkach:
  • Podczas gdy dokładność Twoich danych jest kwestionowana.
  • Gdy Kave Home S.L.U. nie musi przetwarzać Państwa danych, ale są one potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • customer@kavehome.com

Przenośność

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jeśli uważasz, że nie traktowaliśmy Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami, możesz skontaktować się z Delegatem ds. ochrony danych pod adresem security@kavehome.com.

Jeśli jednak uznasz to za stosowne, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

11.Język

Niniejsza polityka prywatności jest dostępna w różnych językach, aby dostosować się do języka różnych użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy wersjami, dokumentem obowiązującym dla celów interpretacyjnych będzie zawsze polityka prywatności w języku hiszpańskim.

12. Sieci społeczne

Funkcjonowanie sieci społecznościowych nie jest pod kontrolą Kave Home S.L.U, dlatego też informacje, które publikujesz będą udostępniane wszystkim użytkownikom sieci. Podobnie, te sieci pozwalają na interakcję z innymi użytkownikami, a zatem, następujące są niektóre z przesłanek, które należy mieć na uwadze.

Celem wykorzystania sieci społecznościowych jest zapewnienie widoczności i rozpowszechnienie produktów opracowanych przez Kave Home S.L.U.

Do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych stosuje się zasadniczo tę samą politykę ochrony danych, która została określona w niniejszym dokumencie.

Użytkownik musi zobowiązać się do:

 • Nie publikować informacji, które nie spełniają wymogów prawdziwości, interesu publicznego i poszanowania godności osób. W szczególności użytkownik będzie musiał unikać wszelkich zachowań, które mogą naruszać zasadę niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, ideologię lub jakiekolwiek inne okoliczności osobiste lub społeczne, a także naruszać prywatność, honor i wizerunek własny, ponosząc ostateczną odpowiedzialność za prawdziwość i legalność publikowanych treści.
 • Nie nagrywać ani nie publikować zdjęć, filmów ani żadnych innych nagrań bez zgody osób, których one dotyczą.

Kave Home S.L.U. nie utożsamia się z opiniami wyrażanymi przez innych ani z ideologią profili, z którymi jest zaprzyjaźniona na jakiejkolwiek sieci społecznościowej.

Kave Home S.L.U. zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swoich sieci społecznościowych wszelkich informacji publikowanych przez inne osoby, które naruszają prawo, podżegają innych do takich działań lub zawierają wiadomości naruszające godność osób lub instytucji. Jak również zablokować lub zadenuncjować autora profilu tych wiadomości.

Zalecenia dla użytkowników

- Przejrzyj i przeczytaj ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności sieci społecznościowej w momencie rejestracji.

- Poznaj możliwości konfiguracji i wykorzystania, jakie oferuje sieć.

- Odpowiednio skonfigurować stopień prywatności profilu użytkownika w sieci społecznościowej.

- Nie publikuj zbyt wielu informacji o swoim życiu osobistym i rodzinnym.

- Zachowaj ostrożność przy publikowaniu treści audiowizualnych i graficznych na swoim profilu, zwłaszcza jeśli będą tam umieszczane obrazy dotyczące osób trzecich.

- Nie udostępniaj danych osób trzecich bez ich uprzedniej zgody.

Sieci społecznościowe zarządzane przez Kave Home S.L.U to:

Facebook

Instagram

Twitter

Pinterest

Youtube

Linkedin