Política de privacitat

1. Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix tot el processament de dades que es pot produir mentre naveguem o interactuem amb qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials on estem presents (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document, s’especificarà informació especial sobre l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procés intern de KAVE HOME S.L.U que requereix la recollida de dades, ja sigui en format paper o en qualsevol altre sistema.

De qualsevol manera, podeu consultar informació i, en alguns casos, omplir formularis, respondre enquestes, participar en concursos, demanar consultes, enviar fotos, fer comentaris, etc. Per tant, proporcionem informació de dades personals. Tot el tractament de dades està subjecte a la nostra política de privacitat.

2. Qui és el responsable del tractament de dades personals?

En compliment del Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals cedides per a nosaltres seran processades per KAVE HOME, S.L.U, amb residència fiscal a C / Tallers, 14 en Girona (17410), amb NIF (BIF) B-55.159.271, adreça de correu electrònic cliente@kavehome.com.

3. Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Kave Home S.L.U i és responsable del compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça següent: security@kavehome.com.

4. Quines dades personals es recullen i per a què serveixen?

Aquí es detallen les dades personals que es gestionen i per a què s’utilitzen.

Configuració del compte:

- Dades: Identificatives.

- Finalitat i legitimació: Creació del compte per a prestar correctament el servei, poder realitzar i entregar comandes, enviar enquestes de satisfacció para recaptar la valoració dels usuaris i millorar la seva experiència de compra, etc. La legitimació per la creació del compte és la del consentiment i la de l'execució d'una relació contractual entre l'usuari i KAVE HOME per poder realitzar les comandes sol·licitades. Pel que fa a l'enviament d'enquestes de satisfacció serà d'aplicació la base legitimadora de l'interès legítim de l'article 6.1.f) del RGPD.

- Destinataris: Kave Home S.L.U

Newsletter:

- Dades: Correu electrònic.

- Finalitat i legitimació: Enviament d’informació comercial, legitimat pel vostre consentiment.

- Destinataris: Kave Home S.L.U

Treballa amb nosaltres:

- Dades: Identificatives i professionals.

- Finalitat i legitimació: Gestió d'una borsa de treball legitimada pel seu consentiment.

- Destinataris: Kave Home S.L.U

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment sense que pugui afectar a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada.

Kave Home S.L.U utilitza eines per recopilar informació de la navegació dels usuaris i analitzar els perfils, el comportament i les preferències i posteriorment realitza campanyes dirigides en funció d’aquestes dades. En aquest punt recomanem també que llegeixin la nostra política de cookies: https://kavehome.com/es/ca/cookies-policy/

Gestió de la targeta regal o “Gift Card” de Kave Home:

- Dades: Nom, cognoms i adreça de correu electrònic del destinatari de la targeta.

- Finalitat i legitimació: Gestionar la compra, l'enviament i el bescanvi de les targetes regal adquirides a través del lloc web. El tractament està legitimat per la relació contractual (les condicions d'ús acceptades al moment de la compra de la targeta regal).

- Procedència de les dades: Del comprador de la targeta regal a l'introduir les dades a l'apartat “ENVIAR A”.

- Destinataris: KAVE HOME S.L.U.

Dades no recollides directament de l'interessat:

Per la gestió i l'enviament d'una targeta regal, l'usuari podrà facilitar informació personal de contacte de tercers (destinatari de la targeta). Pel que fa a aquest punt, KAVE complirà igualment amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades, de manera que les dades del destinatari de la targeta únicament seran tractades per complir amb la finalitat indicada.

En qualsevol cas, l'usuari comprador de la targeta garanteix haver informat al destinatari de la mateixa sobre les finalitats i la forma en la que tractem les seves dades.

5. Per què fem servir les vostres dades personals?

A continuació, li explicarem els motius legals que ens permeten processar les seves dades personals.

  • En compliment d’una relació contractual
  • Quan ens doneu el vostre consentiment.
  • Per interès legítim de Kave Home S.L.U per oferir els vostres serveis, productes i iniciatives que us poden interessar
  • En compliment de les obligacions imposades per la llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment contactant amb l’adreça següent: cliente@kavehome.com.

6. Publicació de fotos i vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per publicar fotos o vídeos del nostre personal, clients, usuaris o menors al lloc web o a les xarxes socials, així com per recopilar dades per celebrar una competició, obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del propietari del compte, o en el cas dels menors de 14 anys, els seus pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos es cenyirà estrictament per a la finalitat per la que s’ha donat consentiment.

Kave Home S.L.U avisa a l’usuari que, excepte en l’existència de representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari sempre ha de ser conscient que només pot proporcionar dades personals que corresponguin a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, rellevants, actuals, exactes i veraços.

7. Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Kave Home S.L.U guarda les seves dades personals durant el temps necessari per assolir l’objectiu per al qual es van recopilar. També es guardaran bloquejats durant el temps necessari per complir amb obligacions legals i per la defensa davant reclamacions. Si la directiva difereix de la indicada en aquesta política, es detalla al document pertinent.

8. A qui dirigim les seves dades?

Kave Home S.L.U només cedirà les seves dades en aquells casos en que sigui necessari donar servei i en els casos en que existí una obligació legal.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals que no estiguin emparades pel Privacy Shield o per l’existència de clàusules tipus de protecció de dades.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i contingut publicat per l’usuari serà un objecte de comunicació i compartit amb la resta d’usuaris de la xarxa social, com és la naturalesa del servei.

9. Mesures de seguretat

Kave Home S.L.U garanteix absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recopilades i ha adoptat mesures essencials de seguretat per evitar alteracions, pèrdues, processament o accés no autoritzat que garanteix la integritat i la seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya i donar a conèixer Kave Home S.L.U qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu compte.

10. Quins són els vostres drets quan ens proporcioneu les vostres dades personals?

Accés

- Podeu consultar les dades personals gestionades by Kave Home S.L.U

cliente@kavehome.com

Correcció

- Podeu canviar les vostres dades personals quan siguin incorrectes.

cliente@kavehome.com

Supressió

- Podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals

cliente@kavehome.com

Oposició

- Podeu sol·licitar que les vostres dades personals no siguin processades.

cliente@kavehome.com

Limitació del processament

- Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades en els casos següents:

- Mentre comproveu la consulta sobre la precisió de les vostres dades

- Quan Kave Home S.L.U no necessita processar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions

cliente@kavehome.com

Portabilitat

- Podeu rebre una còpia electrònica de les dades que ens heu proporcionat electrònicament.

cliente@kavehome.com

Si considera que no hem processat les vostres dades d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic security@kavehome.com.

Tot i això, sempre que ho consideri, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

11. Idioma

Aquesta política de privacitat està disponible en diferents idiomes, per adaptar-se a l’idioma dels diferents usuaris que poden accedir a la web. Davant de qualsevol dubte en la interpretació o contradiccions entre versions el document que regirà a efectes d’interpretació serà sempre la política de privacitat en espanyol.

12. Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de Kave Home S.L.U, i per tant, la informació que publiqueu es compartirà entre tots els usuaris de les xarxes. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris i, per tant, es detallen a continuació alguns supòsits que s’han de tenir en compte.

L’objectiu de l’ús de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes desenvolupats per Kave Home S.L.U

En principi, la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document s'aplica pel que fa a la recollida, el processament i la transferència de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

- No publicar informació que no respongui als requisits de veracitat, interès públic i respecte per la dignitat de les persones. En concret, l’usuari ha d’evitar qualsevol comportament que pugui violar el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la privacitat, l’honor i la imatge, sent el responsable de la veracitat. i legalitat del contingut publicat

- No agafar ni publicar imatges, vídeos ni cap altre tipus d’enregistrament sense el consentiment dels implicats

Kave Home S.L.U no admet les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals manté amistat en cap xarxa social.

Kave Home S.L.U es reserva el dret a eliminar qualsevol informació publicada per altres que incompleixi la llei, inciti a fer-ho o que contingui missatges que ataquin la dignitat de persones o institucions de les seves xarxes socials. A més, pot bloquejar o informar el perfil responsable d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris

  • Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social quan us registreu.
  • Obteniu informació sobre les opcions de configuració i ús que ofereix la xarxa.
  • Configureu el grau de privacitat desitjat per al vostre perfil a la xarxa social.
  • No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar.
  • Aneu amb compte amb la publicació de contingut i gràfics audiovisuals al vostre perfil, sobretot si conté imatges relacionades amb tercers.
  • No oferiu dades de tercers sense el seu consentiment previ.

Les xarxes socials gestionades per Kave Home S.L.U són:

Facebook

Instagram

Twitter

Pinterest