Cookies policy

Propòsit

El portal és propietat de KAVE HOME SL, l’adreça fiscal de la qual es troba a Girona (17410), c / Tallers 14, amb número d’impost (CIF) B-55.159.271 i inscrita al Registre Mercantil de Girona al volum 2910, Foli 92, Full GI 54360 (en endavant, "Kave").

Kave pot modificar aquestes Condicions Generals de venda en qualsevol moment. En cap cas, les modificacions afectaran les compres abans de l’aprovació d’aquestes modificacions. Les compres es regiran sempre per les Condicions Generals vigents en el moment de realitzar la compra. És responsabilitat de l’usuari tenir coneixement de les Condicions Generals de Compra vigents en iniciar el procés de Compra.

Aquestes Condicions Generals es poden completar o modificar mitjançant clàusules específiques o condicions específiques de determinats productes, especialment pel que fa a l'exclusió dels drets de retirada, canvis o devolucions. Comproveu detingudament la informació del producte per tenir coneixement d’aquestes condicions específiques.

El document electrònic en què es formalitza el contracte serà arxivat per Kave, i es pot consultar a través del nostre lloc web amb autenticació del vostre nom d’usuari i contrasenya o els mitjans establerts en cada cas. Podeu sol·licitar una còpia en paper al Servei d'Atenció al Client, customer@Kavehome.com, que es detalla a la clàusula 12 de les Condicions generals de venda.

En acceptar aquestes condicions, l’usuari es declara major d’edat i que té la capacitat legal suficient per estar obligat per aquestes Condicions Generals de Compra.

 

Llei aplicable

Aquest contracte electrònic es realitza sota la normativa espanyola i concretament en el marc legal imposat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE). El contracte electrònic no serà presentat per un tercer i l'idioma per a la seva conclusió és el castellà. Les Condicions Generals actuals podran ser guardades i reproduïdes en qualsevol moment per part de l’usuari que realitzi una compra a través de les opcions del seu navegador d’Internet i s’ha d’acceptar abans de procedir al pagament dels productes.

 

Registre un usuari

Per adquirir productes Kave electrònicament, no cal registrar-se com a usuari de la pàgina (www.Kavehome.com). Podeu realitzar la compra sense registrar-vos.

El registre com a usuari és gratuït i s’ha de fer mitjançant la pestanya “Crea un compte” del propi lloc web. Al final del procés de registre, rebrà un missatge de correu electrònic que confirma que el procés s'ha completat correctament.

L’usuari pot accedir a la secció d’usuaris registrats amb el seu nom d’usuari i contrasenya o d’altres maneres que permetin Kave autentificar els usuaris. Al seu perfil, l'usuari pot trobar informació rellevant, com ara la relacionada amb comandes anteriors o l'adreça d'enviament facilitada.

L’usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça: customer@Kavehome.com . La baixa de la subscripció com a usuari implicarà la cancel·lació de les dades personals de l'usuari.

 

Període de validesa de l’oferta

Sense perjudici del que estableix la legislació específica, les ofertes electròniques o les propostes de contractació seran vàlides per al període establert per Kave o, si no és així, durant tot el temps romanen accessibles als destinataris.

 

Procés de compra

 

El procés de compra es composa dels passos següents:

(i) Selecció de productes: navegueu per la nostra pàgina i feu clic al botó "Afegeix al carret" cada vegada que vulgueu afegir un producte a la vostra comanda. El carro de la compra conté el nom del producte seleccionat, la quantitat i el preu en euros.

(ii) inici del procés de compra: per iniciar el procés de compra, premeu el botó "Comprovar".

(iii) finalització de les dades de compra: abans de seleccionar el mètode de pagament, heu d’omplir els detalls de la compra i corregir qualsevol error en l’entrada de dades. Un cop verificades les dades, confirmeu la comanda.

(iv) selecció del mètode de pagament: seleccioneu el vostre mètode de pagament preferit, accepteu els Termes i condicions marcant la fitxa corresponent i feu clic al botó "Comprar". Aleshores, el contracte es completarà per a tots els propòsits i finalitats.

(v) confirmació de compra: un cop rebem l’aprovació, Kave emetrà una confirmació a la pantalla que podeu arxivar que contindrà la informació següent:

  •Número d'ordre

  •Data de comanda

  •Resum dels productes inclosos en la comanda.

 

En tots els casos, Kave emetrà una confirmació de compra per correu electrònic en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda de compra.

Al llarg del procés de compra podeu consultar les Condicions Generals de Compra, així com veure el preu final dels productes seleccionats.

Una vegada confirmada la compra, el client no pot modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos per la llei o en aquestes Condicions Generals.

 

Preu, impostos i despeses d’enviament

Tots els preus indicats al lloc web es troben referits a euros i inclouen impostos i taxes aplicables al territori espanyol, sense perjudici del fet que la compra dels productes d’un altre territori pot comportar impostos i / o drets de duana corresponents. Kave, amb les dades bancàries que l'usuari hagi introduït al lloc web, cobrarà l'import final de la comanda.

Els costos d’enviament es detallaran al final del procés de compra, on podeu triar el mètode d’enviament desitjat. Aquests costos d’enviament seran a càrrec de l’usuari íntegrament.

Abans d’acceptar el preu mitjançant el “ Buy ” opció, podeu veure el preu final complet de la vostra comanda, desglossant, si es vol, l'import de les addicions o descomptes aplicats, així com els costos de transport, impostos, drets de duana i altres serveis addicionals.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment depenent de la política de preus de Kave. Els productes adquirits seran facturats al preu vigent en el moment de la compra.

 

Pagament

Els usuaris poden pagar l’import dels productes comprats per qualsevol dels següents mitjans:

 

a) Targetes de dèbit o de crèdit emeses per institucions financeres espanyoles de les següents classes.

b) Via PayPal.

c) Via Amazon Pay.

d) Via transferència bancària.

e) Mitjançant el sistema "Pagar més tard": mitjançant aquest sistema, l'usuari rebrà la comanda i després de provar la compra, té un termini de set (7) dies naturals des de la sortida del producte del magatzem per realitzar el pagament. Aquest sistema de pagament comporta un cost d’1,95 €.

f) Finançament via Sequra: mitjançant aquest sistema, podeu dividir el pagament en tres, 6 o 12 quotes mensuals. Cadascuna de les quotes té una €8 cost del servei.La primera quota s’ha de pagar en el moment de la compra amb targeta. La quantitat màxima que es pot dividir és €3,000; en cas que la comanda superi aquest import, s’haurà d’abonar la diferència juntament amb el pagament de la primera quota mitjançant targeta. Les condicions específiques de finançament seran determinades en qualsevol moment pel que estipuli Sequra, com a plataforma responsable de finançament en tot moment. Kave no serà responsable dels possibles càrrecs addicionals que Sequra pugui suposar a l’usuari per l’ús d’aquest servei.

El pagament de la comanda de l’usuari © KaveHome 2018 es produeix en temps real mitjançant el punt de venda virtual un cop comprovat que les dades proporcionades són correctes.

Kave garanteix que tractarà les dades personals obtingudes a través del formulari de registre emplenat per l’usuari amb total seguretat i confidencialitat.

 

Factura

Kave enviarà una prova de compra per correu electrònic a l’adreça proporcionada per l’usuari. Així mateix, Kave lliurarà la factura de la comanda a l’usuari quan la comanda s’entregui a l’adreça proporcionada per aquest, si ho sol·licita durant el procés de compra comprovant l’opció prevista a aquest efecte.

L’usuari pot sol·licitar la seva factura en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça customer@Kavehome.com, indicant el número de comanda des del qual se sol·licita la factura corresponent.

 

Lliurament

Les comandes s’envienen als següents territoris: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Mònaco, Països Baixos, Polònia, Portugal, Txeca República, Romania i Suècia.

El lliurament a domicili és de dilluns a divendres. L’usuari pot rectificar qualsevol detall sobre l’enviament, així com el mètode d’entrega, segons les opcions que ofereix Kave en qualsevol moment.

Els enviaments efectuats fora del territori de la Península Ibèrica poden comportar despeses addicionals en termes de transport i lliurament de productes que, en tots els casos, seran clars per a l’usuari durant el procés de compra.

L’usuari guanyarà la propietat dels productes en qüestió un cop hagin pagat tot el preu acordat.

Si no es pot lliurar, Kave té dret a cancel·lar el contracte per impossibilitat de compliment i sense perjudici de les reclamacions que pugui iniciar la Kave en cas de frau o falta de l’usuari.

Kave no serà responsable de l’estat en què es lliuren els productes a l’usuari en cas d’impossibilitat de lliurar la comanda en el termini acordat per raons imputables a l’usuari.

L'assumpció del risc per part de l'usuari pel que fa als productes es produirà en el moment del lliurament i és independentment de quan adquireixi la propietat sobre els productes. Per tant, Kave no serà responsable de cap robatori, robatori, deteriorament, dany o pèrdua de productes que es produeixi després del seu lliurament a l’usuari.

 

 

Responsabilitat del lliurament

Kave no garanteix la disponibilitat permanent de productes i està exempt de qualsevol tipus de responsabilitat sempre que no comporti una violació maliciosa per part de Kave o es derivi d’errors en la indisponibilitat del servei de les xarxes telemàtiques de transferència de dades fora. de la seva voluntat.

Així mateix, Kave es deixarà de complir amb les obligacions de lliurament previstes a la clàusula 9 anterior, i declina tota responsabilitat al respecte, en els casos següents:

 

  1. Impagament total o parcial per part de l’usuari.

  2. Omissió o inexactitud de la informació que, d’acord amb les clàusules 3, 5, 6 i 7, l’usuari ha de proporcionar quan realitzi la comanda.

 

Retirada

11.1.- Retirada

D’acord amb la legislació espanyola, l’usuari té dret a la retirada, en virtut del qual podrà retornar el producte rebut si troba que no compleix les expectatives.

L’exercici del dret a la retirada està reservat als usuaris que actuen com a consumidors i / o usuaris, d’acord amb la definició que els dóna el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a. la Defensa de Consumidors i Usuaris, podent exercir-la en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la seva recepció i segons el calendari oficial del lloc on s’ha lliurat l’immoble. Per exercir aquest dret, el producte ha d’estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original.

La devolució del preu de compra es farà un cop comprovada la condició de la mercaderia i amb el mateix mètode de pagament utilitzat per a la comanda i, en tots els casos, en un màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció irrefutable de la sol·licitud de retirada, sempre que Kave que gestioni la recollida del producte. En el cas que l’usuari retorni el producte a través d’una empresa de transport a la seva elecció, s’iniciarà el termini de catorze (14) dies a partir de la data en què Kave tingui coneixement de l’enviament del producte o, en el seu defecte, des de la seva recepció.

Les despeses de devolució derivades de l’exercici del dret de desistiment no seran a compte de Kave només quan corresponguin a enviaments destinats originalment als territoris d’Espanya, França i Itàlia; tanmateix, els costos d’enviament inicials no seran reemborsats en cap moment. L’usuari ha de retornar els productes a l’adreça especificada per Kave en qualsevol moment o, en cas contrari, a la següent adreça: Polígono Industrial Pla de la Mata, sector S-3, Carretera Hostalric-Blanes C-35 km. 72, 08495 Fogars de la Selva (Barcelona).

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions, Kave es reserva el dret a cobrar una quantitat inferior per a la vostra comanda, compensant les quantitats que l’usuari ha de pagar per l’incompliment de les obligacions aquí establertes.

Per exercir el dret de desistiment, l’usuari ha de notificar a Kave, a Girona (17410), c / Tallers 14, amb telèfon (+34) 900 89 79 80 i correu electrònic customer@Kavehome.com , la vostra decisió de desistir de la compra feta, mitjançant una declaració inequívoca, per carta enviada per correu, fax o correu electrònic.

 

11.2.- Producte defectuós o danyat durant el transport.

Quan el producte s'ha malmès durant el transport, és imprescindible que l'usuari ho comuniqui per telèfon el dia de la recepció i el signi al transportista ’s nota de lliurament.

Kave cobrirà les despeses d'enviament del lliurament i devolució del producte.

Si l’usuari vol retornar mercaderies amb una empresa de transport diferent a la proposada per Kave i l’empresa de transport seleccionada per l’usuari cobra tarifes més elevades, l’usuari assumirà la diferència del cost del transport.

Abans d’obrir qualsevol producte, l’usuari ha de comprovar que l’embalatge coincideix amb el sol·licitat (model, color, mida, acabat, etc.), fent una reclamació immediata en cas d’anomalia. Si l’usuari detecta una anomalia abans d’obrir el producte, Kave demana que no trenqui el segell ni obri l’embalatge.

En cas que l’usuari no estigui satisfet amb l’estat dels productes lliurats, haurà de posar-se en contacte immediatament amb Kave a: (+34) 900 89 79 80 o per correu electrònic a customer@Kavehome.comi sempre dins de les 24 hores següents a la recepció de la comanda.

 

Servei d'atenció al client

Per a qualsevol consulta o incidència, podeu contactar amb el servei d’atenció al client de Kave al telèfon o correu electrònic indicat a continuació i dins de l’horari comercial establert.

 

· Telèfon: (+34) 900 89 79 80

· Adreça: Girona (17410), c/ Tallers 14.

· Horari de funcionament: de 7:45 a 12:45h i de 13:15 a 18:15h. (de dilluns a divendres)

· Correu electrònic: customer@Kavehome.com

 

Garantia

Tots els nostres productes estan garantits a nivell nacional contra defectes de fabricació durant 2 anys, excepte els que indiquin el contrari.

La garantia no és vàlida en els casos següents:

a) Transport, accidents, usos indeguts i altres danys no derivats de l'ús normal del producte per part del client un cop lliurats els productes. Aquesta garantia només cobreix els danys de transport causats abans de rebre el material.

b) Transportar el producte sense l'embalatge original.

c) Cremades, talls, fregues, plecs, marques, rascades o altres danys causats pels animals o per un ús indegut del producte.

d) Ús o contacte amb productes químics (àcids, dissolvents, colorants, pintura, amoníac, laques o altres productes de perruqueria ...), tractament amb productes de neteja no indicats per a la tapisseria específica del producte garantit.

e) Deteriorament del color per exposició del producte a raigs solars o altres fonts de calor.

f) Danys i pèrdues indirectes de qualsevol tipus.

g) Danys personals i / o materials, causats com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les normes i instruccions donades per Kave per a la instal·lació, l’ús i el manteniment del producte.

 

Força major

Kave no serà responsable de l’incompliment total o parcial de les obligacions derivades d’aquest contracte o del retard en la seva realització si l’esmentat incompliment es deu a una circumstància de força major, incloses les vagues generals, territorials o sectorials, inundacions, foc, etc.

 

Protecció de dades personals

En compliment del que estableix el Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i les normatives vigents aplicables. en tot moment, li informem que les seves dades personals recollides a través d’aquest document seran tractades i incorporades a un fitxer propietat de Kave home, sl per tal de complir la relació comercial existent entre vostè i la nostra empresa.

Les dades personals poden ser comunicades a tercers sense el consentiment del propietari, sempre que aquesta comunicació compleixi una necessitat per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació comercial i / o estigui limitada a les finalitats esmentades, d’acord amb l’actual vigent. regulacions sobre aquesta matèria.

En conseqüència, accepteu expressament que les vostres dades siguin processades per Kave home, s.l. per complir les finalitats anteriorment indicades.

L’informem que pot exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament i drets de portabilitat en qualsevol moment al domicili social del comerciant indicat anteriorment o enviant un correu electrònic a la següent adreça customer@Kavehome.com

 

Propietat intel·lectual

Kave mantindrà la propietat de tots els models, normes, pintures, esquemes, material gràfic, fotografies, mostres de disseny i altres documents, ja sigui en suports electrònics, de forma impresa, com a material de preimpressió o fulletons que seran lliurats a l’usuari en el context. de la fabricació de productes destinats al mateix. Kave es reserva tots els drets de propietat intel·lectual per a la documentació que proporciona a l’usuari. >

 

Anul·lació de nul·litat i llei i jurisdicció aplicables

Si alguna de les clàusules d’aquest contracte és nul·la, nul·la, il·legal o il·legal i en el sentit interpretatiu més ampli permès per la llei (a) aquesta declaració no invalidarà la resta del contracte, que mantindrà la seva vigència i efectivitat, i ( b) la clàusula o les clàusules nul·les o nul·les han de ser substituïdes o ajustades preferentment per ser anul·lades.

Les condicions anteriors es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en matèries no expressament establertes. Kave i l’usuari es comprometen a renunciar expressament a qualsevol altre fur i sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.